Lékař

MUDr. David Bogocz

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu, Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií nastoupil na pozici interního lékaře do Fakultní nemocnice v Ostravě. V průběhu praxe získal specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství. Následně pracoval jako vedoucí lékař praktických lékařů, přičemž několik let současně působil i jako externí lékař interního oddělení Městské nemocnice v Ostravě. Od roku 2011 je členem České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Kromě léčebné péče o pacienty se dlouhodobě věnuje i péči pracovně-lékařské a je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.