Poskytovaná péče 

 • Diagnostika a léčba
 • Preventivní prohlídky   (komplexní vyšetření pacienta, krevní odběry, ad.)
 • Dispenzární péče   (péče o chronicky nemocné pacienty s cukrovkou, vysokým tlakem, zvýšený cholesterolem, apod.)
 • Posudková činnost   (řidičské průkazy, stupeň invalidity, stupeň závislosti, studium, renty ohledně nemocí z povolání, ad.)
 • Očkování
 • Předoperační vyšetření
 • Pracovnělékařské služby   (prohlídky zaměstnanců, školení první pomoci, dohled na pracovišti, poradenská činnost)
 • a další ...

Provádíme:

 • EKG (hodnocení elektrické aktivity srdce - dg. arytmií, infarktů, aj.)
 • Oxymetrické vyšetření (stanovení okysličení krve - dg. dušnosti, plicních a srdečních onem.)

 • POCT (point of care testing) - vyšetření biolog. materiálu (kapka krve z prstu, stěr, moč, aj.) přímo v ordinaci s výsledkem na počkání:
  -    CRP (detekce především zánětlivých procesů v těle)
  -    Streptest (diagnostika streptokokových infekcí při bolestech v krku)
  -    Glykémie (stanovení aktuální hladiny glukózy v krvi)
  -    FOB (zjištění skrytého krvácení ve stolici - včasný záchyt možného nádorového onemocnění střeva)
  -    INR (monitorování terapie lékem Warfarinem)
 • vyšetření moči
 • antigenní testy na COVID-19
 • aplikace injekcí
 • převazy ran
 • otoskopické vyš. (vyšetření ucha za pomoci otoskopu)
 • návštěvní službu u imobilního pacienta v domácím prostředí
 • ošetření nepojištěných osob (přímo hrazená péče)
 • zasílání receptů elektronicky (SMS, E-mail)
 • a další ...